Badminton

Vesterø Boldklub tilbyder Badminton

i Læsø-hallen fra 1.oktober til 31.marts.

 

Vi forventer at tilbyde 3

ugentlige timer. En eftermiddagstime og to hverdage med spil fra kl. 19.00.

Opstart og tider meldes ud

på her på hjemmesiden, på Facebook og i Læsø-Posten.

 

Kontingent for voksne er 500

kr. for en vintersæson, og 200 kr. for unge under 16 år.

Kontingentet giver adgang

til at spille de gange man kan på alle disponible tider.

 

Kontingent indbetales på

VB`s konto 7402-1027680.

Husk angivelse af både

navn og aktivitet.

 

Kontaktperson

Gregers Jacobsen 20129374